Beskrivelse

Vejledning af to kandidatspecialer i forårssemestret 20
Periode01/01/202008/06/2020
ECTS-point30 ECTS