Beskrivelse

Vejleder for kandidatstuderende Annette Wolters og Tove Morthorst Jørgensen, SDU. Specialetitel: Ergoterapeuters praksiserfaringer med varetagelse af ergoterapifaglig interventioner til den kritisk syge patient indlagt på intensiv afdeling.
Periode01/01/201530/06/2016