Vejleder

    Vejledning

    Beskrivelse

    Vejleder for kandidatstuderende Annette Wolters og Tove Morthorst Jørgensen, SDU. Specialetitel: Ergoterapeuters praksiserfaringer med varetagelse af ergoterapifaglig interventioner til den kritisk syge patient indlagt på intensiv afdeling.
    Periode01/01/201530/06/2016