Beskrivelse

Vejleder for kandidatstuderende Kia Laurberg, SDU. Specialetitel: Ergoterapeutisk intervention, evidensbaseret eller ej?
Periode01/01/201630/06/2017