Beskrivelse

Formel pædagogisk uddannelse
2010 Universitetpædagogikum, SDU
2016 MCQ-spørgsmål i undervisning og eksamen, SDU
2013 Pædagogisk vejledning, SDU
2010 Stemmen i personlig udvikling, SDU
2000 Ph.D. kursus i Universitetsundervisning

Uddannelsesadministrative opgaver
2011, 2016 MMI (multiple mini interviews). Optagelse af medicinstuderende kvote 2, SDU
2011- Koordinator og undervisningsansvarlig for Human Patofysiologi for biomedicinstuderende,

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Underviser ved en lang række kurser ved uddannelserne i medicin, kl. biomekanik og biomedicin, primært indenfor emnerne neurobiologi, anatomi og fysiologi. Vejleder ved en lang række bachelorprojekter, kandidatspecialer og ph.d.-forløb.

Metoder, materialer og redskaber
Forelæsninger (overhead, PowerPoint, tavle), holdundervisning (ditto), gruppeundervisning (tavle, fysiologi-øvelse, computersimulation)

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser
Deltaget i studieordningsrevisioner for kandidatuddannelsen i medicin.
Periode01/01/200831/12/2018