Beskrivelse

•Erfaring med undervisning
Jeg har undervist på BA, MA og PhD niveau i Engelsk, Litteraturvidenskab, Kulturvidenskab, Scandinavian Studies, Sundhedsvidenskab ved SDU og Københavns Universitet siden 2000. Fortrinsvis engelsksproget og dansk litteratur efter 1700, særligt romantikken, modernismen og samtidslitteraturen samt narrativ medicin.

•Erfaring med vejledning
Jeg vejleder bachelorprojekter, kandidatspecialer, phd-projekter og adjunkter/post docs i engelsksproget og dansk litteratur og litteraturteori.

•Erfaring med undervisnings- og uddannelsesudvikling
Jeg har bidraget til at udvikle Engelskuddannelsen på kandidat og bachelorniveau. Målet har været at betone relevansen og anvendeligheden af litteraturhistorisk viden og litteraturanalytiske kompetencer. Jeg har været med til at tage initiativ til og deltaget i udviklingen af faget Narrativ Medicin på Sundhedsvidenskab.

•Erfaring med studieadministrative opgaver
Har vikarieret som FUP leder. Sidder i PhD Rådet.

•Formel og uformel pædagogisk uddannelse
Gennemført universitetspædagogikum (2007) og phd-vejlederkursus (2010)
Periode01/04/2019 → …