Beskrivelse

Jeg har undervist på universitetet siden 1990. I enkelte semester har jeg haft undervisningsfri, men undervisningen har altid været en central del af mit arbejde. Jeg tilstræber at undervise på alle uddannelsens niveauer og har som regel hold på såvel grunduddannelse som overbygning. Jeg har undervist i alverdens forskellige emner indenfor mit fag, men jeg har altid et særligt fokus på de område, hvor min primære forskning ligger.

Jeg har gennem alle årene vejledt på alle uddannelsens niveauer. Jeg har været ph.d.-vejleder/medvejleder i ind- og udland. Jeg har fungeret som lærer på en lang række efteruddannelseskurser for gymnasielærere m.v.

Jeg har været studieleder ved Københavns Universitet i perioden 2001-2003. Inden da havde jeg siddet i studienævnet i mange år. Jeg har også været medlem af studienævnet for mit fag på SDU i en årrække.

Jeg har gennemført adjunktpædagogikum ved Københavns Universitet. Jeg har også gennemført kurser for vejleder af den ene og anden art. Mine undervisningskvalifikationer er også blevet godkendt af et universitet i Litauen, hvor jeg er gæsteprofessor.

Jeg mener ikke at man kan nøjes med at planlægge sig til god undervisning. Der skal engagement og talent til, eller kan det være det samme. Den afgørende faktor i mit tilfælde er stor glæde ved mit fag, og stor fornøjelse ved at formidle det. Min pædagogiske praksis består således i en gammeldags, men velprøvet kombination af forelæsning, seminarer og holdundervisning. Masser af samtale. Masser af udveksling.

Jeg ved altid hvad jeg taler om, og jeg ved hvor jeg vil hen med de ting jeg tager op. Jeg er aldrig objektiv, neutral og formel. Jeg siger hvad jeg mener, begrunder det og udfordrer gerne mine studerende med mine synspunkter. Videnskab er også et spørgsmål om holdninger, og det bør de studerende lære fra starten. Jeg understreger altid, at holdninger ikke er genstand for akademisk bedømmelse, men at man skal ved sine holdninger for at kunne forholde sig kritisk til de ting, vi studerer. det afgørende er, at det akademiske håndværk (herunder sproglighed, mundtlig som skriftlig) er som det skal være.

Min undervisning bygger altid på kilder. Jeg betragter materialet, stoffet (tekster, billeder, film, genstande etc.), som vigtigere end de teorier, som altid skifter og som alligevel aldrig dække helt. Mit mål er altid at stimulere de studerende til at tænke selv, at gøre dem kritiske og at give dem mulighed for at arbejde med udviklende og vanskelige problemstillinger.

Universitetet skal ikke være en forlængelse af gymnasiet, men en uddannelsesinstitution som bygger på den studerendes selvstændige indsats. Jeg anser det derfor ikke for min opgave at skabe interesse. Jeg fordrer at de studerende er interesserede når de (frivilligt) dukker op. Min opgave er at hjælpe de studerende videre med det, de har valgt at studere. Jeg bruger meget tid på samtaler og jeg er løbende i email-korrespondance med studerende. Jeg tilbyder, kort sagt, løbende uformel vejledning.

Min undervisning er så vidt muligt forskningsbaseret, og jeg bestræber mig altid på at lade mine egne erfaringer og mit eget materiale indgå. Jeg har mange års erfaring, og udnytter altid den ressource det er selv at repræsentere det arbejde, de studerende skal oplæres i.Periode02/11/2018 → …
MålgruppeBachelor