Undervisning på kurset: Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag

Undervisning

Beskrivelse

Kurset giver de studerende teoretiske og praktiske erfaringer med at designe, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i de naturvidenskabelige fag på et videnskabeligt grundlag. Kurset giver en indføring i undervisningsdesign som et redskab til at integrere fagdidaktisk teori og praksis.
Deltagelse i en konkret skolepraksis på en ungdomsuddannelse giver de studerende mulighed for at afprøve deres viden om læring og undervisning i praksis. De studerende deltager endvidere i et fælles forløb efter lesson studies formatet, hvor der forinden og efter deltagelse i den konkrete skolepraksis reflekteres over konsekvenserne af de didaktiske valg, der er foretaget i design- og planlægningsfasen.
Periode01/09/202130/01/2022
MålgruppeKandidat
ECTS-point10 ECTS