Undervisning i blodtransfusioner, Afdeling Q, Lægekonferencen, OUH

Undervisning

Periode10/06/202010/06/2020