Uddannelsesudvikling, Mini-master: TværProfessionelt Lederskab

Undervisning

Beskrivelse

I 2018 lancerer UC SYD, UCL og SDU i fællesskab nye mini-masterforløb for ledere og ressourcepersoner i og omkring skole og uddannelse på Børne- og Ungeområdet. Forløbende kan rekvireres.

TværProfessionelt Lederskab:
TværProfessionelt Lederskab er et selvstændigt 1-årigt uddannelsesforløb på 4 seminarer, hvor ledelse af tværprofessionelt samarbejde udvikles i og omkring institutionen uanset om det er grundskolen, dagtilbuddet eller forvaltningen. Forløbet giver de studerende forudsætninger for at lede udviklingsarbejde, der omfatter faglige og kollegiale samarbejder i en konkret kontekst. Undervisningen er praksisorienteret og foregår på et forsknings- og erfaringsbaseret grundlag ved forskere og undervisere fra SDU og University Colleges. Forløbet inddrager de studerendes individuelle projekter og udviklingsarbejder, der planlægges, gennemgøres og evalueres i den organisatoriske kontekst.
Periode06/08/201806/08/2018
MålgruppeAndet