Uddannelsesudvikling, Mini-master: Ledelse, Didaktik og Udvikling

Undervisning

Beskrivelse

I 2018 lancerer UC SYD, UCL og SDU i fællesskab nye mini-masterforløb for ledere og ressourcepersoner i og omkring skole og uddannelse på Børne- og Ungeområdet. Forløbende kan rekvireres.

Ledelse, Didaktik og Udvikling:
Ledelse, Didaktik og Udvikling er et selvstændigt 1-årigt uddannelsesforløb på 4 seminarer, hvor ledelse af undervisningsudvikling forankres i institutionen uanset om det er grundskolen, dagtilbuddet eller forvaltningen. Forløbet giver de studerende forudsætninger for at lede udviklingsprojekter og forankre dem i institutionen. Undervisningen er praksisorienteret og foregår på et forsknings- og erfaringsbaseret grundlag ved forskere og undervisere fra SDU og University Colleges. Forløbet inddrager de studerendes individuelle projekter og udviklingsarbejder, der planlægges, gennemgøres og evalueres i den organisatoriske kontekst.
Periode06/08/201806/08/2018
MålgruppeAndet