Trolddomsforfølgelse i Danmark: Straf, lov og ret

Undervisning

Beskrivelse

She’s a witch! Burn her!”

De danske trolddomsforfølgelser havde i virkeligheden ikke meget til fælles med den ikoniske scene fra Monty Python and The Holy Grail, 1975. Langt mindre end bønder med høtyve og fakler, så var forfølgelserne præget af et organiseret retssamfund med love og sanktioneret strafudmålinger. Særligt efter reformationen i 1536 tog den teologiske fordømmelse af trolddom i Danmark fart, og lovene fandt genspejling heri. Den danske lov blev bygget på Moselovene, og i 1617 blev også djævlepagten indskrevet i den verdslige lovgivning. Samme år udkom Forordningen om troldfolk og deres medvidere, der nu kriminaliserede både hvid magi, den gavnlige trolddom, og den skadevoldende trolddom, maleficium. Der herskede en underliggende frygt for troldfolkene i befolkningen, der anklagede hinanden imellem og bragte trolddomssagerne for tinget. Kurset vil havde fokus på sagerne og retspraksis – hvem der anklagede og blev anklaget, hvordan sagerne førtes, hvem der klarede frisag, og hvem der blev idømt bålstraf.

Et centralt tema i kurset vil være den frygt, som lå til grund for trolddomsforfølgelserne, og den teologiske lære, som lå bag. Fokus vil være dansk, men med perspektiverende udblik til andre europæiske landes trolddomsforfølgelse. Kildematerialet vil primært bestå af retsprotokoller, lovtekster og forordninger.
Periode02/09/201929/01/2020
MålgruppeBachelor
ECTS-point10 ECTS