Beskrivelse

Formål: At den studerende udvikler kompetencer til at kunne diskutere og vurdere idræts-, motions- og sundhedsproblemstillinger i en samfundsmæssig sammenhæng.

Kompetencer:
Ved modulets afslutning skal den studerende have viden om:
•den politiske og samfundsmæssige udvikling inden for idræts-, fritids- og sundhedssektoren frem til i dag 

•relevante kvalitative og kvantitative metoder i relation til fysisk aktivitet og sundhed.
Færdigheder:
Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:
•identificere væsentlige problemstillinger vedrørende politiske tiltag i forhold til idræt, fysisk aktivitet og sundhed 

•redegøre for og vurdere brugen af sociologiske og samfundsmæssige teorier vedrørende idræts- og sundhedspolitik. 

•diskutere og vurdere særlige problemstillinger, der udspringer af idrættens relatering til sundhedssektoren 


Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:
•analysere og diskutere væsentlige politiske problemstillinger vedrørende idræt, fysisk aktivitet og sundhed 

•argumentere for idrættens sundheds- og samfundspolitiske betydning
Periode16/11/201515/02/2016
MålgruppeBachelor