Beskrivelse

Formål
At den studerende udvikler kompetencer til at kunne diskutere og vurdere idræts-, motions- og sundhedsproblemstillinger i en samfundsmæssig sammenhæng.

Modulets kompetencemål:
Ved afslutningen af modulet skal den studerende kunne:
• Identificere og beskrive den politiske og samfundsmæssige udvikling inden for idræts-, fritids- og sundhedssektoren frem til i dag (niveau 1)
• Redegøre for relevante kvalitative og kvantitative metoder i relation til fysisk aktivitet og sundhed (niveau 2)
• Redegøre for og vurdere brugen af sociologiske og samfundsmæssige teorier vedrørende idræts- og sundhedspolitik (niveau 2)
Diskutere og vurdere særlige problemstillinger, der udspringer af idrættens relatering til sundhedssektoren (niveau 3)
Periode11/11/201525/02/2016
MålgruppeBachelor
ECTS-point7,5 ECTS