Beskrivelse

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i
nervesystemets og de endokrine organers funktion og samvirke under
normale fysiologiske forhold og under sygdom, hvilket er vigtigt i
forhold til at kunne redegøre for effekten af en farmakologisk
behandling af disse organer under normale fysiologiske forhold og under
sygdom.

Kurset bygger videre på den viden, der
er erhvervet i modul 1-3, dvs. kurserne SU516, SU517 og SU518 og giver
et fagligt grundlag for at studere kurset i Klinisk Farmakologi og
Terapi, der er placeret på kandidatuddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

Give kompetence til:
at
kombinere de naturvidenskabelige fagdiscipliner med de mere
anvendelsesorienterede medicinske discipliner, specifikt med henblik på
løsning af farmaceutiske problemstillinger og udvikling af nye
lægemidler
Give færdigheder i:

tilegne sig ny viden på en effektiv og selvstændig måde og anvende denne viden reflekterende
foretage analyser ved brug af videnskabelig metode
identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring
Give viden om:

fagområdets teorier og metoder
vidensdannelse og eksperimentelle metoder inden for det farmaceutiske område og tilstødende fagområder
Periode01/02/201801/06/2019
MålgruppeBachelor
ECTS-point5,0 ECTS