Beskrivelse

Formål og sigte:
Faget har til formål at give de studerende indsigt i de særlige problemstillinger, som knytter sig til det at designe organisationer, så organisationerne bliver i stand til at understøtte opnåelsen af strategiske mål med et lavest muligt ressourceforbrug. Faget linker op til øvrige cand.merc. fag indenfor strategi, organisation, supply-chain-management, HRM, projektledelse, relationsledelse og forretningsudvikling. Strategisk organisationsdesign fokuserer på i alt fire områder, som alle vil blive gennemgået og diskuteret i faget;

1. Hvilke grundlæggende strategiske mål er organisationer styret af?
2. Hvilke informationsrelaterede problemstillinger har indflydelse på organisationers muligheder for at træffe effektive beslutninger og derved nå de strategiske mål?
3. Hvilke forhold (kontingensfaktorer) i organisationens kontekst har indflydelse på organisationens muligheder for at nå de strategiske mål?
4. Hvilke organisatoriske strukturer (designstrukturer) har indflydelse på organisationens muligheder for at nå de strategiske mål?

Denne indsigt er vigtig af flere årsager;
1) en formuleret strategi bør suppleres med en tilpasset organisatorisk struktur, der sikrer et lavest muligt ressourceforbrug,
2) markeder bør imødegås med organisatoriske designs, der tilvejebringer den fornødne adræthed og forandringsparathed og 3) organisationsdesigns bør typisk udvikles over tid.

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at:

1. Give de studerende kompetencer indenfor beskrivelse, analyse og udvikling af organisationers strategiske mål.
2. Give de studerende kompetencer indenfor beskrivelse, analyse og udvikling af organisationers kontekster.
3. Give de studerende kompetencer indenfor beskrivelse, analyse og udvikling af organisationers designs.

Periode01/09/201431/01/2016
MålgruppeKandidat
ECTS-point10 ECTS