Beskrivelse

Den studerende skal opnå udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode i forhold til:
 statistiske fejltyper ved indsamling af data ud fra statistiske metoder
 statistiske analysemetoders forudsætninger og begrænsninger
 statistiske modellers anvendelighed i forhold til en given problemstilling
Periode01/02/201830/01/2020
MålgruppeAndet
ECTS-point10 ECTS