Sprog i kontekst

    Undervisning

    Beskrivelse

    Modulet indeholder såvel en teoretisk som en praktisk dimension, og i begge kan der indgå stilistiske, genremæssige og/eller multimodale aspekter. Der tages udgangspunkt i en moderne funktionel og/eller kognitiv og/eller kommunikativ teori, hvorefter denne teori appliceres på en problemstilling der vedrører sprog og relateret betydningsdannelse i en bredere sammenhæng (fx i uformelle dagligdags situationer, i undervisning, i kulturlivet, i litteraturen, i virksomhederne, i de offentlige systemer).
    Periode01/09/201501/01/2016