Beskrivelse

Modulet indeholder såvel en teoretisk som en praktisk dimension, og i begge kan der indgå stilistiske, genremæssige og/eller multimodale aspekter. Der tages udgangspunkt i en moderne funktionel og/eller kognitiv og/eller kommunikativ teori, hvorefter denne teori appliceres på en problemstilling der vedrører sprog og relateret betydningsdannelse i en bredere sammenhæng (fx i uformelle dagligdags situationer, i undervisning, i kulturlivet, i litteraturen, i virksomhederne, i de offentlige systemer).
Periode01/09/201901/01/2020
MålgruppeKandidat
ECTS-point5,0 ECTS