Servicedesign (BA i Bibliotekskundskab og videnskommunikation

  Undervisning

  Beskrivelse

  "Mens faget Interaktions‐ og servicedesign på BA‐studiets 3. semester har fokus på designprocesser, har dette fag fokus på analyse af eksisterende servicedesigns og servicefunktioner og udvikling af koncepter for nye på baggrund af sådanne analyser.
  Undervisningen introducerer til teorier om servicedesign og servicefunktioner i offentlige institutioner som biblioteker, kommuner og informationscentre. Servicefunktioner ses både i relation til et politisk og institutionelt niveau, i forhold til et brugerniveau og i forhold til et infrastrukturelt og artefakt‐niveau. Der lægges vægt på en beskrivelse og diskussion af sammenhænge mellem disse tre niveauer. Særligt fokus er der på cases, hvor konkrete servicedesigns beskrives, analyseres, vurderes og diskuteres." (Studieordning for BA i Bibliotekskundskab og videnskommunikation, 2018)
  Periode01/02/2016 → …
  MålgruppeBachelor
  ECTS-point5,0 ECTS