Research with patients and relatives: what makes for a successful partnership? The case of a system-level change towards co-produced research at Odense University Hospital.

Vejledning

Beskrivelse

Patient- og brugerinvolvering i sundhedsforskning er de senere år blevet anerkendt som en vigtig del af forskningsprocessen. Et af de fem delmål i OUH’s forskningsstrategi for 2021-2025 er at inddrage patienter og pårørende i alle dele af forskningsprocessen. Samskabelse (co-production) har fokus på samarbejde og lighed mellem forskere og patienter.

MÅL
Dette ph.d.-projekt skal give en bedre forståelse af hvilke faktorer, der bidrager til vellykket forskning i samskabelse mellem patienter, pårørende og forskere på OUH. Projektet skal bidrage med redskaber og viden, der kan gøre det lettere at benytte samskabelse i forskning på OUH.

Projektet bliver udført i samskabelse med patienter og pårørende og består af følgende delmål:

Identificere, hvilke værdier og principper der skal guide samskabelse i praksis. Her vil blive udarbejdet en vejledning for forskning i samskabelse på OUH.
Undersøge, hvordan værdierne opstår i relationen mellem patient og forsker.
Udvikle en model for forskning i samskabelse på OUH, der skal gøre samskabelsen lettere samt evaluere betydningen af denne.
Til slut skal projektet munde ud i en vidensbank og konkrete værktøjer, der er relevante for forskere og patienter i planlægningen og udførelsen af forskning på OUH.

Data indsamles via workshops, observationer og litteraturstudier på OUH, SDU og internationalt.

PhD Student: Anne Therese Wettergren Karlsson
Periode01/07/202130/06/2024
MålgruppePh.d
ECTS-pointAndet