Projektvejleder for Ph.d. studerende

Vejledning

Beskrivelse

Projektvejleder for cand.cur. Ingrid Charlotte Andersen, SDU ”Udfordringer i overgange mellem sygehus og eget hjem – patienters og pårørendes perspektiv på aktiv deltagelse i forløb med kronisk obstruktiv lungesygdom”. Hovedvejleder professor Lise Hounsgård, SDU, projektvejleder forskningsleder Poul Brunn, UCS. Indskrevet 1/3 2014. Indleveret: 1. juni 2017
Periode01/03/201419/10/2017