Projekt og Procesledelse

Undervisning

Beskrivelse

Formål og sigte:
Projekt- og procesledelse er hyppige processer i designorganisationer og mange resultater afhænger af hvordan og hvor godt processerne ledes når de blive ført ud i livet. Formålet med faget er, at den studerende skal opnår viden og forståelse for hvordan forskellige projekter- og processer ledes. Dette sker gennem introduktion til de vigtigste og nyeste begreber, teorier og metoder inden for ledelse af projekter og processer, så de studerende får færdigheder, der kan fremme god facilitering og projektgennemførelse gennem en ledelsesindsats.

Faget har til formål at opbygge metodemæssige kompetencer gennem at give den studerende en teoretisk såvel som anvendelsesorienteret indsigt i hvad facilitering og ledelse af projekter og processer er, således at de efter forløbet konkret kan arbejde med planlægning af designprojekter ved hjælp af udvalgte faciliterings- og ledelsesværktøjer.

Den studerende skal opbygge en generisk kompetence, så vedkommende kan anvende sin viden på flere forskellige typer af projekter. Faget skal dermed gøre den studerende i stand til at analysere, beskrive, visualisere og kommunikere omkring centrale problemstillinger relateret til ledelse af designprojekter og processer. Herunder planlægning af forløb ud fra central projektledelsesværktøjer.
Periode01/02/201530/06/2016
MålgruppeBachelor
ECTS-point5,0 ECTS