Projekt i eksperimentelle metoder i fysik og biofysik

Undervisning

Beskrivelse

Kursets målsætning er at give de studerende eksperimentelle kompetencer ved at arbejde med nogle typiske, moderne eksperimentelle teknikker i fysik og biofysik, omfattende avanceret måleudstyr, dets opkobling til computere, dataopsamling og databehandling, samt forståelse af måleusikkerhed, støj og signalbehandling.
Der vil i kurset kunne blive tale om typiske opstillinger , prøvefremstillinger og overfladebehandlingsmuligheder ved at arbejde med modern metoder i fysik og biofysik. Udstyr til anvendelse må være optisk mikroskoper, kun til afbilledning eller koblet til mikromekaniske undersøgelser, elektronmikroskoper, mens også udstyr til termodynamiske undersøgelser som kalorimetri, Langmuir kompression, eller optisk og dielektrisk spektroskopi. Mange af disse måleteknikker kan bruges til målinger på nanoskala og af nanofænomener. Emnerne vil ligge indenfor de forskningsaktiviteter, som er i løbende fokus på Instituttet. Hvilke konkrete eksperimentelle projekter der udbydes, fastlægges før begyndelsen af kurset. Indenfor kursets normering vil der typisk kunne blive tale om et eller to delprojekter, med benyttelse af maksimalt to forskellige experimentelle opstillinger.
Periode05/09/201105/09/2016
MålgruppeBachelor
ECTS-point5,0 ECTS