Pædagogisk grundsyn

Undervisning

Beskrivelse

Mit pædagogiske grundsyn tager udgangspunkt i konstruktivisme og aktiv læring som metode til at øge indlæringsprocessen. I mine kurser søger jeg i så høj grad som muligt at anvende mindre aktiviteter, opgaver og projekter som undervisningssupplerende elementer til at motivere studerende til at arbejde aktivt med kursets materiale (problem-baseret og projekt-baseret læring). Ligeledes mener jeg, at det er vigtigt som underviser at sætte og forklare rammerne for et kursus indhold – både for at motivere undervisningen, men ligeledes for at hjælpe til med at skabe en forventningsafstemning fra kursets start. Jeg ønsker i så høj grad som muligt at perspektivere de fagområder jeg arbejder med ved at inkludere aktuelle kursus-relevante forskningsteknikker samt praktiske forskningsaktiviteter og anvendelser i min undervisning.
Periode01/02/2011 → …