Beskrivelse

Bydannelse og urbanisering hører til middelalderens væsentligste bidrag til historien. Jo længere væk, man kommer fra middelhavsregionen, er denne påstand rigtig. For Danmarks vedkommende kan man vel regne Ribe og Hedeby for byer fra Vikingetiden, men 600 år senere var byernes antal langt over 80. En ny bog fra 2016 samler hovedlinjerne i udforskningen af fænomenet og anskuer det såvel fra arkæologisk som historisk side. Med udgangspunkt i denne oversigt og de mange problemstillinger den rejser og behandler, er det meningen, at den studerende selv skal vælge en købstad for nærmere at undersøge den med det formål at finde ud af, hvad den kan bidrage med i en samlet vurdering af den danske byudvikling i middelalderen.

Målbeskrivelse:
Periode04/09/201718/12/2017
MålgruppeBachelor
ECTS-point10 ECTS