Moderne Dansk og Europæisk Historie

    Undervisning

    Beskrivelse

    Kursus på BA-studerende i Journalistik, SDU: Moderne dansk og europæisk historie Fagets formål: De studerende skal erhverve indsigt i og viden om den historiske udvikling i Europa og Danmark siden ca. 1750. Der lægges særlig vægt på, hvordan nutiden er historisk præget og hvordan historiske argumenter og forestillinger fortsat spiller en vigtig rolle i de politiske kulturer i europæiske lande. Kursets indhold Blandt de behandlede emner vil være: fra den gamle til den moderne verden; nationer og nationalstater; verdenskrigene og deres konsekvenser; massepolitik fra demokrati til diktatur; den nationale velfærdsstat; den europæiske integrationsproces; den store vestlige kulturrevolution; globaliseringens tidsalder?; Europas Andre i historisk perspektiv. Undervisning: Mandage kl. 10-12 i U110 (hele semestret t.o.m. uge 51) Torsdage kl. 13-15 i U110 (ugerne 36-48) Litteratur: 1) Hagen Schulze: States, nations and nationalism (Oxford: Blackwell, 1998) (paperback ed..) 2) Moderne Europæisk og dansk historie – et kompendium (foreligger i slutningen af august 2008) Det samlede pensum udgør ca. 900 sider. Undervisningsform: Dialogiske forelæsninger Eksamensform: Skriftlig eksamen, 5 timer under opsyn, intern censur. Kursusplan: Alle anvendte tekster - ud over Schulzes bog - er trykt i kompendiet (K1, K2, osv.) bortset fra to tekster, der skal downloades fra nettet. 1.9.: Introduktion: Om histories nytteværdi – og om kursets opbygning 4.9.: Hvad er Europa? Hvad er Danmark? (samt alt hvad man har brug for at vide om Europa før 1600) K1: Norman Davies: "Introduction", s. 7-18 K2: Nils Arne Sørensen: Den danske konsensushistorie 8.9: Det gamle styre og det modernes fødsel I: Oplysning K3: Knud J.V. Jespersen: "Fornuftens klare lys", s. 153-172 11.9.: Det gamle styre og det modernes fødsel II: Forestillinger om magten fra enevælde til forfatningsstat Schulze, s. 48- 62m (kapitel 3 tom Danmark), 72-91 (kap. 4) 15.9.: Nationen på scenen Schulze, s. 95-158 (= kap. 5-7) K4: Ole Feldbæk: "Helstatens sprog" og "Dansk, norsk og tysk”, s. 137-142, 159-171 18.9: Revolutionær nationalisme, 1789-1850 Schulze, s. 159—212n (kap. 8-9 + første del af 10) 22.9.: Nationalisering fra oven, 1850-1914 Schultze, s. 212n-264 (kap. 11) 25.9.: Ingen undervisning, men benyt chancen til at lytte til den amerikanske historiker, David Roediger, tale om ”Will Race Survive in the US: The Possibilities and Impossibilities of the Obama Phenomenon”, i U100 kl. 14.15-16.00 29.9 og 2.10.: Ingen UV da 1. semester-studerende er anderswo engagiert 6.10..: Fra helstat mod nationalstat: Danmark, ca. 1800-1850 K5: Søren Mørch: Den sidste Danmarkshistorie, s. 95-129 9.10..: Nederlag og Modernisering: Danmark, ca. 1850-1920 K5: Søren Mørch: Den sidste Danmarkshistorie, s. 130-150 13.-17.10: EFTERÅRSFERIE 20.10.: Kampen om demokratiet: Danmark 1849-1920 K6: Tim Knudsen: Da demokrati blev til folkestyre, s. 89-112 K7: Niels Finn Christiansen: "Folkets Danskhed 1864-1920” s. 153-189 23.10.: Den store krig. Schulze, s. 265-83n (første halvdel af kapitel 12) K8: Nils Arne Sørensen: "1. verdenskrig", s. 93-96 27.10.: Krigens virkningshistorie 1918-39: nationalitet, demokrati og diktatur K9: Alan Sharp: "The genie that would not go back into the bottle. National self-determination and the legacy of the First World War and the Peace Settlement", s. 10-29 K10: Mark Mazower: Dark Continent, s. 1-39, 426-430 30.10.: De totalitære bevægelser og styrer som ideologi, utopi og virkelighed: Fascisme, Nazisme og Stalinisme Schulze, s. 283-302 (= sidste halvdel af kapitel 12) K13: Hans Otto Frøland mfl.: Det 20. århundres historie, s. 150-55, 158-64, 170-75, 178-80. 3.11.: Ingen undervisning 6.11.: 2. Verdenskrig og dens virkningshistorie K8: Karl Chr. Lammers: "2. verdenskrig", s. 96-103 K14: O. Bartov: "Savage War", s. 125-139. K16: Nils Arne Sørensen: "Den store begivenhed", s. 111-24 10.11.: Danmark fra krig til krig K11: Henning Poulsen: "Krig og mellemkrigstid" K15: Henning Poulsen: "Anden Verdenskrig" K12: Nils Arne Sørensen: ”Kunne man forestille sig en dansk Hitler?, s. 11-22. 13.11. Ingen undervisning 17.11.: Den kolde krig K17 Lawrence Freedman: The confrontation of the Superpowers, 1945-1990, s. 153-163 K18 Klaus Petersen & Nils Arne Sørensen: Den kolde krig på hjemmefronten, s. 7-24. 20.11.: De to Europa'er, 1945-1990 K21: Donald Sassoon: Politics, 14-52 24.11: Social- og kulturrevolutionen, 1945-1990 K23: Eric J. Hobsbawm: Ekstremernes Tidsalder, s. 324-384 27.11.: Europas Andre K19: Peter Bugge: Asia and the Idea of Europe - Europe and its Others s. 3-13 K20: Henrik Skovgaard Nielsen: Korstog og Jihad, s. 25-29, 31-35, 55-56, 63-66, 68 1.12.: Europas USA – Amerikanisering og Anti-amerikanisme K24: Nils Arne Sørensen: Er vi blevet ameridanere? og samme: Anti-amerikanisme (Arbejdspapir 2 fra ”Amerikansk på Dansk”). Interesserede henvises endvidere til Petersen & Sørensen: Americanization and Anti-Americanism in Denmark (Arbejdspapir 1) - Begge arbejdspapirer kan downloades fra projektets hjemmeside: http://www.sdu.dk/americanization) 4.12.: Den europæiske integrationsproces Schulze, 320m-26 (= sidste del af kapitel 13) K22: Nils Arne Sørensen: EU og EUs Institutioner 8.12.: Danmark for Folket: 1945-2000: Velfærd, Velstand og Folkefællesskab? K25: Søren Hein Rasmussen: "Danmarks historie 1945-73" og "Danmarks historie siden 1973" 15.12.: Danmark, Europa, Verden – mod den post-nationale epoke? K26: Tony Judt: Europe as a way of life
    Periode01/09/200819/12/2008
    MålgruppeBachelor