Beskrivelse

Senmiddelalderen var et mundtligt samfund, og billedet er hertil en vigtig – men af historikere ofte overset – kildegruppe. Billedets betydning var særligt stor i kirkerne, hvor det bl.a. var et medium til lærdom, fordybelse og erindring, men også uden for kirkerummet benyttedes billedet som et kommunikativt redskab mellem mennesker, der tjente til bl.a. magtlegitimering og konsolidering af den sociale orden. Kurset tager udgangspunkt i det kirkelige rum som et mødested mellem mennesker og mellem menneske og Gud. Vi fokuserer på det danske materiale, men vi vil også drage perspektiver til udlandet. Det primære kildemateriale vil være materielkultur som kalkmalerier, våbenskjolde og altertavler, der for størstedelens vedkommende er tilgængeligt via netdatabaser.
Et centralt tema i kurset vil være middelalderens kristne mindekultur, som i høj grad var præget af billeder.
På kurset forstås billede i den middelalderlige mening af både det flade maleri og den tredimensionelle skulptur.
Periode05/09/201620/12/2016
MålgruppeBachelor
ECTS-point10 ECTS