Beskrivelse

Undervisningen giver den studerende en indføring i den moderne kommunikationskulturs etablering og udvikling i perspektivet af digitalisering og mediekonvergens. Faget behandler en række centrale mediers kulturhistoriske udviklingstræk – bl.a. overgangen fra oral- til skriftkultur og fra skriftkultur via bogtrykket til energibaserede medier som telegraf og radio. I undervisningen vægtes ligeledes de kulturhistoriske udviklingstræk som nationsdannelse, offentlighedsdannelse og udviklingen af den moderne kommuni- kationskultur. Samlet gives den studerende et kronologisk og genealogisk baseret over- blik over mediernes historiske udvikling
Periode05/02/201915/05/2019
MålgruppeBachelor
ECTS-point10 ECTS