Medie- og kommunikationsteori

Undervisning

Beskrivelse

Den studerende skal introduceres til centrale teorier om mediekommunikations psykologiske,
kulturelle og sociale udveksling, brug og betydning.
Der gives vejledning i at reflektere over og vurdere disse teoriers anvendelighed og relevans i
forhold til forskellige dimensioner (eksempelvis medier og socialisering, medier og tillid,
medier og globalisering). Konkrete empiriske undersøgelser skal læses med formål at kunne
kritisk granske deres teoretiske og metodologiske koherens.
Periode01/09/201601/01/2017