Beskrivelse

Faget har til formål, at give den studerende viden om matematiske og statistiske metoder samt færdigheder i at anvende disse til analyse af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Formålet er desuden at give den studerende forståelse af samspillet mellem de matematiske og statistiske metoder og de økonomiske problemstillinger. Faget giver dermed kvalifikationer, der er nødvendige, for at kunne forstå ræsonnementer og gennemføre analyser i andre fag eksempelvis finansiering, virksomhedens økonomi, videregående kvantitative analyser, makroøkonomi og i forbindelse med udarbejdelse af seminarer og bachelorprojekt.

Den statistiske del af faget giver den studerende viden og grundlæggende teknikker til databearbejdning og -præsentation samt færdigheder i at anvende disse på et konkret datamateriale ved hjælp af statistisk beregningsprogrammel. Faget giver desuden viden om, hvordan disse begreber og metoder kan anvendes til brug for analyser af datamateriale med henblik på løsning af økonomiske problemstillinger. De færdigheder, der opnås, finder anvendelse i flere efterfølgende fag. For eksempel kan de danne grundlag for opstilling og test af hypoteser til sammenligning af effekter af eksempelvis en annoncekampagne eller lignende tiltag indenfor marketing, undersøgelser af avisreklamers fordeling i en periode, modellering af porteføljer, undersøgelser af efterspørgslen for turistrejser osv. Der lægges vægt på at bibringe de studerende forståelse af statistiske metoder i samspil med at arbejde med datamateriale ved anvendelse af statistisk beregningsprogrammer.
Periode03/02/202031/01/2022
MålgruppeBachelor
ECTS-point10 ECTS