Masterprojekt-vejledning: "Det er jo livsnerven" - en intraorganisatorisk analyse af elevrekruttering

Vejledning

Beskrivelse

Rekrutteringsaktiviteter har en tendens til at være blandt de mindst motiverende
arbejdsopgaver for gymnasielærere, og med en tese om, at engagerede lærere sælger bedre, er det set fra et ledelsesperspektiv interessant at prøve at forstå, hvad den manglende motivation kan skyldes. I denne afhandling undersøger jeg i et intraorganisatorisk perspektiv, hvordan et privat gymnasium arbejder med elevrekruttering, ved at se på spændingsfeltet mellem styringsintention og praksis. For at kunne undersøge dette spændingsfelt i et kulturelt perspektiv udvikler jeg en intraorganisatorisk og dynamisk kultur- og interaktionsmodel (dykoimi) og anvender den som analysemodel. Afhandlingen bidrager således til teoriudvikling ved at kombinere elementer fra kulturteori, styringsteori, motivationsteori og samarbejdsteori, og modellen kan anvendes til at indfange kultur i både stabilisering og forandring. I analysen finder jeg, at kulturen omkring elevrekruttering har forandringselementer i en ellers stabiliseret kultur.
Styringsintention og praksis fremstår individualiserede, idet organisationen ikke har konstrueret en fælles forståelse, og diskrepansen forårsager et forstærket spændingsfelt, hvor frustrationerne er uudtalte.

Kathrine Juul Christiansen
Periode01/03/201827/08/2018
MålgruppeMaster
ECTS-point30 ECTS