Master i Gymnasiepædagogik ledelseslinjen - Omverdensforandringer og organisationsteori

  Undervisning

  Beskrivelse

  Der introduceres til teorier om forholdet mellem omverdensforandringer og de krav og udfordringer, som den gymnasiale sektor står overfor. Dette gælder fx transformationer af den offentlig sektor, teorier om ændringer af velfærdsstaten, globalisering og transnationale såvel som nationale uddannelsespolitiske tendenser.
  I tilknytning til dette introduceres til teorier og forskning om uddannelsespolitik, organisations- og ledelsesteori, herunder i særlige grad teorier, der lægger vægt på organisationers formelle og uformelle aspekter, fx teorier om kultur i organisationer.
  Der lægges op til analyser og diskussioner af hvilke vilkår, krav og udfordringer der gør sig gældende for ledelse af uddannelsesinstitutioner.
  Periode01/09/201916/12/2019