Beskrivelse

Pensum: Aristoteles, Hegel, Sofokles, "Everyman," Shakespeare, Heiberg, Ibsen, Ionesco.

Dette kursus giver en overordnet teoretisk og historisk forståelse af den dramatiske storgenre og dennes forskellige subgenrer og former – herunder tragedie, moralitetsspil, romantik, naturalisme og det absurde teater – som den nødvendige baggrund for at analysere og fortolke individuelle stykker. Genre kan nemlig anskues som det overordnede system, der determinerer individuelle værkers forskellige formtræk som enten positivt eller negativt paradigme. På kurset skal vi arbejde med en række væsentlige genrekonventioner, undersøge hvordan de opfattes og anvendes forskelligt af dramatikere til forskellige tider samt kvalificere de observerede forskelle poetik- og dramahistorisk. Vi vil imidlertid også berøre mere spekulative spørgsmål som "det tragiskes" universalitet og hvad "det dramatiske" egentlig er.
Periode04/02/202026/05/2020
MålgruppeBachelor
ECTS-point5,0 ECTS