Ledelse af projekter i organisationer - Valgfag Kandidat i Pædagogik

Undervisning

Beskrivelse

Afsættet for indholdet er samspillet og dynamikken mellem projekter og den organisatoriske kontekst. Indholdet i faget er tilrettelagt ud fra en erkendelse af den betydningsfulde rolle, som projektarbejde og projektledelse spiller som en måde at skabe organisatorisk udvikling på. Der introduceres til ledelsesmæssige og organisatoriske analyseperspektiver, der kan understøtte planlægning, udførelse, ledelse og evaluering af projektarbejde i en
organisatorisk kontekst.
Periode10/08/202010/12/2020
MålgruppeKandidat
ECTS-point10 ECTS