Ledelse af projekter i organisationer - Valgfag Kandidat i Pædagogik

Undervisning

Beskrivelse

Afsættet for indholdet er samspillet og dynamikken mellem projekter og den organisatoriske kontekst. Indholdet i faget er tilrettelagt ud fra en erkendelse af den betydningsfulde rolle, som projektarbejde og projektledelse spiller som en måde at skabe organisatorisk udvikling på. Der introduceres til ledelsesmæssige og organisatoriske analyseperspektiver, der kan understøtte planlægning, udførelse, ledelse og evaluering af projektarbejde i en
organisatorisk kontekst.

Der inkluderes teoretiske perspektiver om organisatorisk læring, ledelse, styring og organisation som sættes i spil med teori om projektledelse med henblik på at skabe forståelse for og indsigt i, hvordan konkrete faglige og udviklingsmæssige projekter tilpasses, drives og forankres i en praktisk professionel kontekst. Der arbejdes med teoretiske perspektiver til analyse af konkrete faglige, professionelle projektcases med henblik på at etablere et beredskab til analyse af faglige og organisatoriske udviklingsprojekter og deres kontekster.
Periode10/09/201913/12/2019
MålgruppeKandidat
ECTS-point10 ECTS