Beskrivelse

Læringsteori i pædagogisk belysning - Kandidat i Pædagogik

Målbeskrivelse - viden
Den studerende skal efter endt undervisning have viden om læringsteori og kunne redegøre for forskellige læringsteorier

Målbeskrivelse - færdigheder
Den studerende skal efter endt undervisning kunne
analysere cases gennem inddragelsen af læringsteori og pædagogiske refleksioner redegøre for relevansen af forskellige teorier i forhold til en given problemstilling.

Målbeskrivelse - kompetencer
Den studerende skal efter endt undervisning kunne anvende læringsteoretisk og pædagogisk refleksion i forhold til en given faglighed eller case.
Periode03/02/202026/06/2020
MålgruppeKandidat
ECTS-point10 ECTS