Læring og vidensdeling

Undervisning

Beskrivelse

Undervisningen inddrager centrale læringsteoretiske paradigmer og lægger vægt på de aspekter af psykologi, der angår menneskelig tænkning og videnstilegnelse. Der sættes særligt fokus på, hvorledes forskellige former for viden kan tilegnes og deles gennem implicitte og tilrettelagte lærings- og samarbejdsprocesser. Det diskuteres, hvilke muligheder og begrænsninger der er for IKT-støttet vidensdeling i konkrete organisatoriske kontekster.
Periode02/09/201716/01/2018
MålgruppeBachelor
ECTS-point5,0 ECTS