Kulturmøder i gymnasiet, Undervisingens Praksis, Pædagogiske teorier og metoder

Undervisning

Beskrivelse

Kulturmøder i gymnasiet
Aktuelle uddannelsespolitiske problemstillinger og cases med særligt henblik på belysning af den interkulturelle udfordring og globaliseringen samt nyt lærersamarbejde i de forskellige gymnasiale skolekulturer.
Undervisningens Praksis
Centrale temaer er læreplans- og læremiddelanalyse, skriftlighed og evalueringsformer.
Pædagogiske teorier og metoder
Der fokuseres på dannelses- og curriculumteori samt på teorier om kompetence.
Desuden præsenteres de vigtigste klassiske og moderne kultur- og uddannelsessociologiske teorier
Periode01/08/201815/12/2018
MålgruppeMaster