Kulturanalytisk Metode

  Undervisning

  Beskrivelse

  Formålet med kulturanalytisk metode er at give den studerende indgående kendskab til centrale metoder, der anvendes i kulturanalyse. I løbet af faget vil den studerende få indsigt i, hvorledes en kulturanalytiker gennemfører videnskabeligt arbejde herunder metoder for dataindsamling og -analyse. Kurset vil sætte den studerende i stand til at udvælge og kritisk reflektere over kvalitative metoder for dataindsamling, der kan danne det empiriske grundlag for kulturanalyser på subjekts-, community- og samfundsniveau. Der introduceres til kvantitativ metode, mens kursets vægt ligger i de kvalitative metoder, der kan inkludere forskellige former for kvalitative forskningsinterviews, traditionelt, eksperimenterende og online feltarbejde, indsamling af data på sociale medier og internet-tet, metoder i forbindelse med etablering og indsamling af forskellige former for arkiver til kulturanalyser af billede, tekst og audiovisuelt materiale. Der lægges vægt på, at den studerende har kendskab til forskellige kulturanalytiske metoder og kan identificere forskellige metodiske problemstillinger herunder etiske overvejelser. I kurset vil der blive brugt nationale såvel som globale casestudier.
  Periode01/02/202215/03/2022
  MålgruppeKandidat
  ECTS-point10 ECTS