Beskrivelse

Dette kursus bibringer de studerende teorier og metoder til at forstå kommunikationens rolle som konstituerende for organisationer. Det præsenterer et nyt perspektiv inden for organisations- og kommunikationsstudier, der interesserer sig for, hvordan organisationen bliver til igennem de dynamiske kommunikationsprocesser, som forskellige aktører indgår i. I modsætning til klassiske organisations- og kommunikationsteorier, hvor en organisation opfattes som en afgrænset enhed, og kommunikation primært tjener til transport af budskaber mellem interessenter, tager tilgangen afsæt i, at kommunikation er kontinuerlig og flerstemmig, og at organisationen altid er undervejs. Dette kursus giver en indføring i tilgangen og arbejder med hvilken betydning det har for organisationer, når synet på kommunikation ændrer sig fra at være en funktion blandt mange i organisationen til selve det, der skaber den. Kurset undersøger derfor konsekvenserne af, at organisationens grænser opfattes som flydende, og mange forskellige aktører, herunder både mennesker, dokumenter, artefakter, og mere, har en stemme i den daglige kommunikation.
Periode01/09/202315/12/2023
MålgruppeKandidat
ECTS-point10 ECTS