Karakterisering af nanostrukturer

Undervisning

Beskrivelse

I kurset lærer de studerende hvordan man formelt kan beskrive strukturer, og hvordan de kan studeres. Undersøgelse af nanoskopiske fænomener tages der særligt hensyn til. De studerende møder eksempler på mange af de vigtigste eksperimentelle teknikker der er til rådighed for eksperimentel karakterisering af (nano)strukturer. Kurset tilbytter foredrag om eksperimentelle metoder og omfatter to hands-on eksperimentelle aktiviteter. Øvelser igennem kurset træner basale matematiske værktøjer og tjener, ved opgaveløsning, til at belyse typiske detaljer i forbindelse med de eksperimentelle metoder. Som en del af undervisningen vil kurset også bruge materiale, der er til rådighed på internettet. Endelig vil hver studerende skrive en videnskabelig tekst om et udvalgt eksempel på karakterisering af strukturer som individuelt in-depth projekt. Arbejdet på det enkelte projekt vil være baseret på klasseundervisning om, hvordan projektet gennemføres ved litteratursøgning og identifikation af vilkår og emner efterfulgt af en opsamling gennem læsning. Værktøjer som spider-kort og projekt-rutediagrammer vil blive indført, som sigter mod videnskabelig præsentation og endelig videnskabelig skrivning.
Kurset bygger på viden erhvervet i kurserne på de første to år af bacheloruddannelsen og giver et videnskabeligt grundlag for at anvende og udbygge den tidligere viden henimod komplekse metoder. Fokus er på teknikker til at studere og karakterisere strukturer, som en del af uddannelsens forberedelse til professionel anvendelse.
Periode01/02/200601/02/2016
MålgruppeBachelor
ECTS-point5,0 ECTS