Kandidatuddannelsen i Kultur og formidling: Kulturformidling 2

Undervisning

Beskrivelse

Formålet med kurset er at indføre i kulturpolitik (trans/nationalt, regionalt, lokalt, institutionelt, historisk og aktuelt) og institutionstyper (museer, biblioteker, orkestre mv.) som ramme for aktuel kulturformidling og give redskaber til at arbejde med overordnede formidlingsstrategier og virkemidler. Kurset er delt op i to overordnede temablokke:
1) Kulturpolitik
2) Institutionsanalyse og målgrupper.
Periode01/02/201930/06/2019
MålgruppeKandidat
ECTS-point10 ECTS