K530: Kvantitativ analytisk kemi

Undervisning

Beskrivelse

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

•Almene kromatografiske begreber samt metodeudvikling, -optimering og -validering.
•Indflydelse af de mobile og stationære faser, samt kolonnevalg
•Væskekromatografi (LC bl.a. HPLC og IC). Apparatur, anvendelse og princip
•Gaskromatografi (GC). Apparatur, anvendelse og princip
•Atomabsorptionsspektroskopi (AAS). Apparatur, anvendelse og princip
•Kvantificeringsprincipper
•Statistiske fordelingsfunktioner og sandsynlighed
•Hypotesetest af en eller to variable (t-test og parret t-test)
•Ensidet og flersidet variansanalyse
•Lineær regressionsanalyse
•Eksperimentelt forsøgsdesign
•Metodevalidering og statistiske analyser
•Usikkerhedsbudgetter
•GLP (Good Laboratory Practice)
•Definition af nationale og internationale standarder
•Definition af akkreditering og certificering
•Definition af GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) og andre Good Practices
Periode02/02/2015 → …
MålgruppeBachelor
ECTS-point10 ECTS