K501: Grundlæggende Kemi

Undervisning

Beskrivelse

- Atomstruktur i relation til det periodiske systems opbygning
- Kemisk binding, herunder kovalente og ikke-kovalente bindinger
- Molekylstruktur og nomenklatur for uorganiske og organiske forbindelser, herunder funktionelle grupper og stereokemi
- Kemisk ligevægt og opløselighed
- Syre-/basekemi
- Termodynamik
- Elektrokemi
- Reaktionskinetik
- Organisk kemiske reaktioner, for forskellige funktionelle grupper
Periode01/09/2009 → …
MålgruppeBachelor
ECTS-point10 ECTS