Køn og kultur: Teorier, metoder, formidling og praksis

Undervisning

Beskrivelse

I faget præsenteres de studerende for en masse forskellige feministiske teorier omkring køn, krop, og seksualitet. Alle teorierne de blive præsenteret for, forholder sig til sammenspillet mellem biologi og kultur, og de gør alle op med idéen om at biologi og kulturelle normer kan adskilles i vores forståelse af køn og krop. For at bringe teorierne tættere på det levede liv, forholde vi os også hver gang til en case fra den virkelig verden. Håbet er at vores cases kan være med til bringe teorierne til live, og gøre det tydeligt, hvordan mødet mellem teori og praksis kan hjælpe os til tænke mere kritisk over køn, krop, og seksualitet.

Hver undervisningsgang vil bestå af:
(a) oplæg fra underviser side
(b) gruppearbejde omkring teorierne I har læst til hver gang
(c) gruppearbejde omkring case
(d) diskussioner
Periode07/09/202322/12/2023
MålgruppeKandidat