Beskrivelse

Introduktion til kulturanalyse etablerer et teoretisk fundament bag uddannelsens mere anvendelsesorienterede elementer og omfatter en introduktion til centrale begreber som kultur, identitet, etnicitet, race, køn, religion, traditionalitet, nationalitet, modernitet, segregation, integration og bæredygtighed. Forskelle mellem forskellige opfattelser af kultur præsenteres og diskuteres. Herunder behandles sociale, pædagogiske og kommunikative problemstillinger, der kan være forbundet med møder mellem majoritet og minoritet. Der introduceres desuden til interkulturel kommunikation. Den teoretiske tilgang forbindes med refleksion over og analyse af konkrete problemstillinger, der kan danne grundlag for anbefalingen af strategier for mulig handling.
Periode07/09/202314/01/2024
MålgruppeBachelor
ECTS-point5,0 ECTS