Identifikation og kvantificering af antidiabetiske diterpenoider fra sukkerplante (Stevia rebaudiana L.)

Vejledning

Beskrivelse

Sukkerplante (Stevia rebaudiana L.) er hjemhørende i Sydamerika og Mellemamerika. Den oprindelige befolkning i bl.a. Paraguay har brugt planten i århundreder som sødemiddel i deres afkog af Paraguay-Kristtorn (Ilex paraguariensis), maté, der er en koffeinrig, te-lignende latinamerikansk drik. I dag forskes der intenst i mulighederne for dyrkning og industriel anvendelse af plantens indhold, og planten dyrkes derfor mange steder i verden, inkl. Danmark. Den sødende effekt af sukkerplante skyldes plantens indhold af steviaglycosider, herunder steviosider og rebaudiosider, der er ent-kauren diterpenoider. Steviosid er den blandt steviaglycosiderne, der forekommer i størst koncentration i sukkerplanten. Steviosid findes i op til 3-10 % i bladene og er ca. 300 gange så sød som sukker (sukrose). Når steviaglucosiderne indtages oralt nedbrydes de delvis i tarmen til aglyconen steviol. Ny forskning har vist, at sukkerplante har potentiel antidiabetisk effekt og kan formodentlig anvendes i forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes. Sukkerplante har nemlig vist sig, at have en insulinstimulerende effekt i det den øger antallet af -celler i bugspytkirtlen og stimulere -cellerne til at producere mere insulin. Endvidere tyder andre videnskabelige undersøgelser på, at den også har en glykogenregulerende effekt dvs. lagring af glukose i form af glykogen og frigivelse af glukose. Aktivstofferne er steviaglycosiderne eller rettere sagt steviol, der desuden meget nemt omlejre til isosteviol, der er det stof der ser ud til at være det egentlige bioaktive stof og som kan forklare sukkerplantens antidiabetiske effekter. Steviaglycosiderne kan derfor betragtes som ”prodrugs”. I 2011 besluttede EU- kommissionen, at godkende steviol og steviaglycosider som fødevaretilsætningsstof. Steviaglycosider er desuden godkendt som fødevaretilsætningsstof og/eller kosttilskud i en lang række andre lande og i øjeblikket pågår der prækliniske og kliniske studier med ovenstående stoffer for at undersøge om sukkerplante eller stofferne i sukkerplante kan udvikles til et egentlig lægemiddel mod type 2 diabetes. Der er desuden ikke noget som tyder på at stofferne giver anledning til bivirkninger.
Formålet med nærværende projekt er at identificere og kvantificere steviaglycosider i overjordiske dele af sukkerplante dyrket i Danmark med henblik på at få etableret et udgangspunkt for at vurdere en industriel anvendelse af dansk dyrkede planter af Stevia rebaudiana til fødevare og medicin.
Periode01/02/201630/06/2016
MålgruppeBachelor
ECTS-point30 ECTS