Beskrivelse

Undervisningsforløb på kandidaten i fysioterapi

Mål: At de studerende kan demonstrere overvejelser om metode og diskutere metoder indenfor humanistisk sundhedsforskning.
At de studerende kan planlægge i forhold til at anvende det kvalitative forskningsinterview som dataindsamlingsmetode, at de kan anvende det kvalitative forskningsinterview, analysere og diskutere kvalitative data samt samle resultater i en rapport, der udarbejdes i grupper.
Periode02/01/201713/01/2017
MålgruppeKandidat