Fra rask til syg: Forebyggelse, tidlig diagnostik og tidlig intervention

Undervisning

Beskrivelse

Medicinstuderende, B12
Periode14/05/201214/05/2012
MålgruppeBachelor