Faglig studiestart

Undervisning

Beskrivelse

Koordinator for faglige tutorer, gennemførsel af supervision for disse samt gennemførsel af 3 forelæsninger for de studerende omkring hhv. litteratursøgning, Referenceteknik og den gode eksamensopgave
Periode01/08/202031/12/2020